• Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.

   

  (Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 2.)

 • Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα όπως η υπόθεσίς του δικασθή δικαίως, δημοσία και εντός λογικής προθεσμίας υπό ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστηρίου.

  (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, άρθρο 6)

 • Ανεξέταστον μη κόλαζε μηδένα.

  Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ.

 • 1
 • 2
 • 3